Liên hệ chúng tôi

Hue Riverside Boutique Resort & Spa
588 Bùi Thị Xuân, P.Thuỷ Biều ,TP. Huế, Việt Nam
Điện thoại  : +84.234.3978484 hoặc +84.234.3938301
Fax            : +84.234.3978485
Hotline      : +84.70407 8484

Thông tin chunginfo@hueriversideresort.com

Đặt phòng: 
sales@hueriversideresort.com

Skype:
Ms. Nhật Khánh   : hvnhat.khanh
Mrs. Phương Linh: phuonnglinh.truong

Sử dụng mẫu dưới đây để gửi email cho chúng tôi.