Liên hệ chúng tôi

Hue Riverside Boutique Resort & Spa
588 Bùi Thị Xuân, P.Thuỷ Biều ,TP. Huế, Việt Nam
Điện thoại  : +84.234.3978484 hoặc +84.234.3938302
Fax            : +84.234.3978485

Thông tin chung
info@hueriversideresort.com

Đặt phòng 

sales@hueriversideresort.com

Skype:
Ms. Nhật Khánh   : hvnhat.khanh
Mrs. Phương Linh: phuonnglinh.truong

Sử dụng mẫu dưới đây để gửi email cho chúng tôi.